Аспірантура

Шифр наукової спеціальності

Назва наукової спеціальності

 Ліцензований обсяг на строк навчання

Кількість місць державного замовлення

Всього (осіб)

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

017

Фізична культура і спорт

 12

2

2

0

033

Філософія

 5 2

2

0

035

Філологія

 7

4

4

0

051

Економіка

 50

10

8

2

061

Журналістика

 12

5

5

0

071

Облік і оподаткування

5

2

2

0

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 15

2

2

0

073

Менеджмент

 15

3

2

1

075

Маркетинг

 15

3

2

1

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 5

2

2

0

081

Право

 21

10

6

4

091

Біологія

 3

2

2

0

104

Фізика та астрономія

 4

1

1

0

105

Прикладна фізика та наноматеріали

 4

1

1

0

122

Комп’ютерні науки

 45

7

7

0

132

Матеріалознавство

 15

13

13

0

133

Галузеве машинобудування

 8

2

2

0

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 1

0

0

0

161

Хімічні технології та інженерія

2

2

2

0

183

Технології захисту навколишнього середовища

 10

6

3

3

221

Стоматологія

 5

2

1

1

222

Медицина

 30

14

13

1

228

Педіатрія

 5

4

4

0

Всього

99

86

13

Докторантура

Шифр спеціальності  Назва  спеціальності  Місця державного замовлення
051 Економіка 3
072 Фінанси, банківська справа та страхування 3
073 Менеджмент 1
075  Маркетинг
081  Право  1
133 Галузеве машинобудування 1
161  Хімічні технології та інженерія
183  Технології захисту навколишнього середовища 3
222 Медицина 1
Всього 15

 *Ліцензований обсяг на рік

Архів обсягів держзамовлення за 2013-2021 роки

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації