Голова Ради:

 • Міхно Світлана Василівна, заступник начальника Навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації з навчально-методичної роботи;

Заступник голови Ради:

 • Боженко Вікторія Володимирівна, заступник начальника Навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації з міжнародної діяльності;

Технічний секретар Ради:

 • Назаренко Ірина Володимирівна, провідний фахівець навчально-організаційного відділу Навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації;

Члени Ради:

 • Баранова Світлана Володимирівна, заступник декана факультету ІФСК з методичної роботи, доцент кафедри германської філології;
 • Бойко Антон Олександрович, начальник ННЦ ПКВК;
 • Коломієць Олена Олегівна, аспірантка групи АСПмі-9.1/МЦ;
 • Васюхно Микола Віталійович, заступник голови НТСА факультету ЕЛІТ, аспірант групи А-06/ПФ;
 • Молгамова Лілія Олексіївна, аспірантка групи А-03/ПР
 • Дегтяр Руслана Олександрівна, аспірантка групи А-14/Ю
 • Котенко Наталія Вікторівна, заступник директора ННІ БіЕМ з методичної роботи, доцент кафедри фінансів і підприємництва;
 • Миргород-Карпова Валерія Валеріївна, заступник директора ННІ права з наукової роботи, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки;
 • Набок Марина Миколаївна, заступник декана ІФСК з наукової роботи, доцент кафедри підготовки іноземних громадян;
 • Павленко Іван Володимирович, заступник декана факультету ТЕСЕТ, доцент кафедри ком’ютерної механіки імені Володимира Марцинковського;
 • Погорєлов Максим Володимирович, заступник директора МІ з наукової роботи, головний науковий співробітник Центру колективного користування науковим обладнанням МІ;
 • Прімова Людмила Олександрівна, заступник директора МІ з навчально-методичної роботи, доцент кафедри біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії;
 • Стогова Ольга Володимирівна, заступник директора ННІ права з методичної роботи, доцент кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права;
 • Ткач Олена Петрівна, заступник декана факультету ЕЛІТ з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики;
 • Тютюнник Інна Володимирівна, заступник директора ННІ БіЕМ з наукової роботи, доцент кафедри фінансів і підприємництва;
 • Уткіна Марина Сергіївна, голова НТСА СумДУ, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства;
 • Тверезовька Олександра Ігорівна, аспірант групи А-11/ФБС;
 • Циганюк Дмитро Леонідович, директор департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів;
 • Чубур Вікторія Сергіївна,  голова НТСА факультету ТЕСЕТ, аспірант групи А-05/ТС;
 • Шабельник Юрій Михайлович, заступник декана факультету ЕЛІТ з наукової роботи, старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.

 

ПЛАН РОБОТИ

Ради із забезпечення якості вищої освіти ННЦ ПКВК

на 2021-2022 навчальний рік Розглянутий та затверджений на засіданні Ради з якості ННЦ ПКВК 09 вересня 2021 р., протокол № 1

 9 вересня 2021 року

 1. Про затвердження складу Ради із забезпечення якості вищої освіти ННЦ ПКВК. Доповідач – Міхно С. В.
 2. Про затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти ННЦ ПКВК на 2021-2022 навчальний рік. Доповідач – Міхно С. В.
 3. Про затвердження складу групи експертизи якості освітніх програм. Доповідач – Міхно С. В.
 4. Різне.

 11 жовтня 2021 року

 1. Стан готовності НМК до нового навчального року, якість підготовки силабусів. Доповідачі – заступники з навчально-методичної роботи факультетів / інститутів.
 2. Про формування та коригування каталогу дисциплін вільного вибору, орієнтованих на розвиток загальних компетентностей. Доповідач – Міхно С.В.
 3. Про формування та актуалізацію каталогу дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки. Доповідачі – заступники з навчальної, методичної роботи факультетів / інститутів.
 4. Стан іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня у СумДУ, порядок розподілу на групи для вивчення дисципліни «Англійська мова академічного спрямування» за рівнями мовної підготовки. Доповідач – Міхно С.В. / Таценко Н.В.
 5. Різне.

 16 листопада 2021 року 

 1. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньою та науковою складовою та заходи щодо підвищення якості її результатів. Доповідач – Бойко А.О.
 2. Про заплановані заходи щодо покращення якості освітньої складової при підготовці докторів філософії. Доповідачі – заступники з навчальної, методичної роботи факультетів / інститутів.
 3. Про стан готовності акредитаційних справ (освітньо-наукові програми третього рівня вищої освіти спеціальностей 072, 073, 104, 105, 133, 183, 221). Доповідачі: Гаранти ОНП спеціальностей 072, 073, 104, 105, 133, 183, 221.
 4. Аналіз кадрового складу груп забезпечення спеціальностей. Доповідачі – Гаранти ОНП.
 5. Різне. 

8 грудня 2021 року

 1. Про заходи щодо залучення здобувачів третього рівня вищої освіти до академічної мобільності. Доповідач – Боженко В. В.
 2. Результати опитування здобувачів третього рівня вищої освіти щодо оцінювання якості ОНП.  Доповідач – Дейнека О.В.
 3. Перегляд ОНП, навчальних планів, тимчасових стандартів, розгляд результатів громадського обговорення проєктів ОНП. Доповідачі: Гаранти ОНП.
 4. Різне. 

10 лютого 2022 року

 1. Про порядок визнання результатів навчання отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній освіті та залучення здобувачів третього рівня вищої освіти до неформальної освіти. Доповідач – Міхно С.В.
 2. Практична підготовка аспірантів. Доповідач – Міхно С.В.
 3. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньою складовою та заходи щодо підвищення якості її результатів. Доповідач – Бойко А.О.
 4. Різне. 

2 березня 2022 року

 1. Про стан готовності навчальних семестрових планів на 2022 / 2023 н. р., сформованих у підсистемі АСУ «Навчальні плани», за освітніми програмами доктора філософії. Доповідач – Міхно С.В.
 2. Стан готовності та якість програм вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів. Доповідачі: Гаранти ОНП.
 3. Різне. 

27 квітня 2022 року

 1. Про використання змішаного та електронного навчання під час підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти. Доповідачі – заступники з навчально-методичної роботи факультетів / інститутів.
 2. Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності в 2022-2023 навчальному році. Доповідач – Міхно С.В.
 3. Бібліотечні гіди, можливості інформаційного середовища СумДУ у підготовці здобувачів третього рівня вищої освіти.
 4. Доповідач – Крицька О.В.
 5. Різне. 

15 червня 2022 року

 1. Аналіз якості контенту вебсайтів факультетів / інститутів та кафедр стосовно їх потенціалу з профорієнтаційної роботи. Доповідачі – заступники з навчально-методичної роботи факультетів / інститутів.
 2. Аналіз стану іншомовної підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня у СумДУ за результатами навчального року. Доповідач – Таценко Н.В.
 3. Про підсумки роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти ННЦ ПКВК у 2021-2022 навчальному році. Доповідач – Міхно С.В.
 4. Різне. 

 

 

 

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації