Голова Ради:
 • Славко Анна Сергіївна, заступник начальника Навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації з навчально-методичної роботи;
Заступник голови Ради:
 • Боженко Вікторія Володимирівна, заступник начальника Навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації з міжнародної діяльності;
Технічний секретар Ради:
 • Назаренко Ірина Володимирівна, провідний фахівець навчально-організаційного відділу Навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої кваліфікації;
Члени Ради:
    
 • Бойко Антон Олександрович, начальник ННЦ ПКВК;
 • Варава Юлія Валентинівна, аспірантка групи А-22/МЦ;
 • Васюхно Микола Віталійович, заступник голови НТСА факультету ЕЛІТ, аспірант групи А-06/ПФ;
 • Дегтяр Руслана Олександрівна, член НТСА, аспірантка групи А-14/Ю;
 • Дерев’янко Юрiй Миколайович, заступник директора ННІ БіЕМ з методичної роботи, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування;
 • Кушнерьов Олександр Сергійович, голова НТСА СумДУ;
 • Левенок Інна Сергіївна, заступник декана факультету ІФСК з методичної роботи, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян;
 • Миргород Валерія Валеріївна, заступник директора ННІ права з наукової роботи, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки;
 • Молгамова Лілія Олексіївна, член НТСА, аспірантка групи А-03/ПР;
 • Набок Марина Миколаївна, заступник декана ІФСК з наукової роботи, доцент кафедри підготовки іноземних громадян;
 • Павленко Іван Володимирович, заступник декана факультету ТЕСЕТ, доцент кафедри ком’ютерної механіки імені Володимира Марцинковського;
 • Пазуха Ірина Михайлівна, заступник декана факультету ЕЛІТ з навчально-методичної роботи, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики;
 • Петрашенко Вікторія Олександрівна, заступник директора МІ з навчально-методичної роботи, доцент кафедри педіатрії;
 • Погорєлов Максим Володимирович, заступник директора МІ з наукової роботи, головний науковий співробітник Центру колективного користування науковим обладнанням МІ;
 • Скворцова Поліна Олексіївна,  член НТСА факультету ТЕСЕТ, аспірантка групи А-15/ТС;
 • Стогова Ольга Володимирівна, заступник директора ННІ права з методичної роботи, доцент кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права;
 • Тверезовська Олександра Ігорівна, член НТСА, аспірантка групи А-11/ФБС;
 • Тютюнник Інна Володимирівна, заступник директора ННІ БіЕМ з наукової роботи, доцент кафедри фінансів і підприємництва;
 • Циганюк Дмитро Леонідович, директор департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів;
 • Шабельник Юрій Михайлович, заступник декана факультету ЕЛІТ з наукової роботи, старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.

 

ПЛАН РОБОТИ

Ради із забезпечення якості вищої освіти ННЦ ПКВК

на 2023-2024 навчальний рік 

28 серпня

 1. Про затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти ННЦ ПКВК на 2023-2024 навчальний рік. Доповідач – Славко А.С.
 2. Про надання рекомендацій щодо затвердження освітньо-наукових програм Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ. Доповідач – Славко А.С., гаранти ОНП, до яких було внесено зміни.
 3. Різне.

14 вересня

 1. Про надання рекомендацій щодо затвердження освітньо-наукових програм Раді із забезпечення якості вищої освіти СумДУ. Доповідач – Славко А.С., гаранти ОНП, до яких було внесено зміни.
 2. Про перезатвердження робочих програм навчальних дисциплін. Доповідач – Славко А.С.
 3. Про контроль наявності та комплектності навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД). Доповідач – Славко А.С.
 4. Різне.

12 жовтня

 1. Стан готовності НМКД до нового навчального року, якість підготовки силабусів. Доповідач – Славко А.С.
 2. Про формування та коригування каталогу дисциплін вільного вибору, орієнтованих на розвиток загальних компетентностей. Доповідач – Славко А.С.
 3. Про формування та актуалізацію каталогу дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки. Доповідачі – заступники з навчальної, методичної роботи факультетів / інститутів.
 4. Різне.

16 листопада 

 1. Підсумки атестації здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньою та науковою складовою та заходи щодо підвищення якості її результатів. Доповідач – Бойко А.О.
 2. Про заплановані заходи щодо покращення якості освітньої складової при підготовці докторів філософії. Доповідачі – заступники з навчальної, методичної роботи факультетів / інститутів.
 3. Аналіз кадрового складу груп забезпечення спеціальностей. Доповідачі – Гаранти ОНП.
 4. Якість освітньо-наукових програм очима аспірантів. Доповідачі - Бойко А.О., Циганюк Д.Л.
 5. Різне.

14 грудня

 1. Про заходи щодо залучення здобувачів третього рівня вищої освіти до академічної мобільності. Доповідач – Боженко В. В.
 2. Перегляд ОНП, навчальних планів, тимчасових стандартів, розгляд результатів громадського обговорення проєктів ОНП. Доповідачі: Гаранти ОНП.
 3. Різне.

15 лютого

 1. Про порядок визнання результатів навчання отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній освіті та залучення здобувачів третього рівня вищої освіти до неформальної освіти. Доповідач – Славко А.С.
 2. Практична підготовка аспірантів. Доповідач – Славко А.С.
 3. Про стан готовності навчальних семестрових планів на 2023 / 2024 н. р., сформованих у підсистемі АСУ «Навчальні плани», за освітніми програмами доктора філософії. Доповідач – Славко А.С.
 4. Стан готовності та якість програм вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів. Доповідачі: Гаранти ОНП.
 5. Про затвердження каталогу дисциплін вільного вибору. Доповідач - Славко А.С.
 6. Різне.

25 квітня

 1. Про використання змішаного та електронного навчання під час підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти. Доповідачі – заступники з навчально-методичної роботи факультетів / інститутів.
 2. Про методичні рекомендації кафедрам щодо організації освітньої діяльності в 2024-2025 навчальному році. Доповідач – Славко А.С.
 3. Бібліотечні гіди, можливості інформаційного середовища СумДУ у підготовці здобувачів третього рівня вищої освіти. Доповідач – Крицька О.В.
 4. Різне.

13 червня

 1. Аналіз якості контенту вебсайтів факультетів / інститутів та кафедр стосовно їх потенціалу з профорієнтаційної роботи. Доповідачі – заступники з навчально-методичної роботи факультетів / інститутів.
 2. Про підсумки роботи Ради із забезпечення якості вищої освіти ННЦ ПКВК у 2023-2024 навчальному році. Доповідач – Славко А.С.
 3. Різне. 

 

 

 

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації