Нормативна база

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Сумському державному університеті

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну практику за професійним спрямуванням здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Сумському державному університеті

ПОЛОЖЕННЯ про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук в Сумському державному університеті

Кодекс академічної доброчесності

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у СумДУ

Методична інструкція щодо перевірки академічних текстів на наявність текстових запозичень

Про підписання декларацій про дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

Постанова від 23 березня 2016 р. № 261 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)”

РЕЄСТР основної нормативної бази системи управління якістю діяльності Сумського державного університету

 

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації