Сумський державний університет вкотре підтвердив високу якість підготовки кадрів вищої кваліфікації. Ще дві освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії отримали сертифікати про акредитацію: за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 221 «Стоматологія».

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» визнана ЗРАЗКОВОЮ. Кращими практиками в реалізації цієї програми визначено активну міжнародну академічну мобільність здобувачів та викладачів та їх участь в грантових проєктах ERASMUS+; умови для проведення наукових досліджень аспірантами, їх залученість до виконання науко-дослідних та госпдоговірних тем з оплатою праці; потужний викладацький склад, наукові керівники з високою публікаційною активністю; сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення.

Запрошуємо на навчання до аспірантури Сумського державного університету!

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації